ברלין

. –


Stiftung Neue Synagoge Berlin - Centrum Judaicum

 

Stiftung Neue Synagoge Berlin –
Centrum Judaicum
Oranienburger Straße 28/30
10117 Berlin
Germany

www.centrumjudaicum.de
office@centrumjudaicum.de

+49 30 880 28 300


google maps


אנו מודים מקרב הלב ל:


Lida Barner
Eyal Dinar
Nora Friedrich
Sven Hartlep
Mathias Hielscher
Deborah Kaufmann
Margret Nisch
Philine Pastenaci
Gundula Pohl
Tatiana Romero Reina
Or Rothenstein
Sabine von Sarnowski
Jasmin Schädler
Ines Schiller
Judith Siepmann
Oliver Urbanski