KEEP ME IN MIND

Performanse KEEP ME IN MIND perpasakojamos Benjamino Gincburgo (Benjamin Ginzburg), Miriam Kremin, Jozefo Kiunstlicho (Josef Künstlich), Esteros Liber (Ester Liber), Leakadijos Šlak (Leakadia Szlak), Zygfrido Telerio (Siegfried Teller) ir Saros Camir (Sara Camir), septynių žmonių, išgyvenusių Šoa, gyvenimo istorijos. Šių Europos pabėgėlių piešiniai, fotografijos ir išsaugoti daikteliai tampa apčiuopiamais ir lyg paliečiamais gyvenimo liudininkais, o kartu – ir pasakojamosios kolektyvinės sąmonės kanonu.

Režisierė Christina Friedrich su šiais žmonėmis dvejus metus gyveno ir dirbo Haifoje. Per šį laiką buvo sukaupti septyni piešinių vokai. Kartu su dizaineriu ir kūrybiniu partneriu Michaeliu Brauchli ji surado naratyvinę ir gana apčiuopiamą perpasakojimo formą.

Vokai su piešiniais tūkstančius kartų bus dauginami, atveriami ir perpasakojami Berlyne, Vilniuje, Monrealyje, Marselyje, Varšuvoje, Antverpene, … . Tai miestai, per kuriuos ėjo septynių pasakotojų iš Haifos gyvenimo kelias ir kurių jie patys jau negali pasiekti.

Friedrich ir Brauchli, pasitelkę skirtingas pasiuntinių komandas, kiekviename iš šių miestų atkuria ir inscenizuoja septynis gyvenimus. Žiūrovai virsta ir dalyviais, ir pasiuntiniais. Tokiu būdu muziejus virsta tranzito stotele, o miestui grąžinamas prarastas pasakojimas.

Ant popieriaus perkeltuose darbuose brėžiamas menamas atminties žemėlapis. Iš pasakojamosios istorijos mums pažįstamas pasiuntinys virsta tikruoju naratoriumi. KEEP ME IN MIND meninės paieškos tampa naratyvine intervencija, kuri laikui bėgant plečiasi, pasipildo ir juda be ribų.

ATGARSIAI

„Būdami toli nuo bet kokio atsiminimų kičo ir visuotinio sumišimo retorikos išgyvenusiųjų istorijos ir liudijimai jaudina ypač giliai: piešiniai, kuriuose užfiksuoti šiurpūs įvykiai, pokario fotografijos, pavyzdžiui, krėslinio keltuvo Alpėse nuotrauka, – atspindi tariamai normalų gyvenimą. Mano nuomone, labai įtikinanti priemonė – panaudoti atsiminimų pasiuntinius. (...) Liudijimo procesas nepaveldimas, bet išgyvenusiųjų pasakojimai – nors ir fragmentiški – gali būti perpasakojami, ir taip galime prisiminti konkrečius žmones: Keep me in mind.“

DR. JENS-CHRISTIAN WAGNER
Buchenvaldo ir Mittelbau-Dora memorialinių vietų fondo vadovas

„Apverskime akmenį, kuris
užgulė mirusiuosius ir gyvuosius.“

CHRISTINA FRIEDRICH

„Biografijos ir topografijos
sampyna atskleidžia žemyną“

DR. BERTHOLD FRANKE
Goethe‘s institutas, Briuselis