ZACHOWAJ MNIE W PAMIĘCI

W ramach performance’u KEEP ME IN MIND przekazywane są opowieści o życiu Benjamina Ginzburga, Miriam Kremin, Josefa Künstlicha, Ester Liber, Leakadii Szlak, Siegfrieda Tellera i Sary Zamir, siedmiorga ocalałych z Zagłady. Za sprawą opowieści i towarzyszących im rysunków, fotografii i przedmiotów należących do tych europejskich uchodźców świadectwa ich życia stają się jego namacalnymi dowodami i w ten sposób częścią narracyjnego kanonu świadomości zbiorowej.

Reżyserka Christina Friedrich spędziła dwa lata w Hajfie, żyjąc pośród ocalałych i pracując z nimi. Powstało w rezultacie siedem kopert z rysunkami. Wspólnie z designerem i partnerem artystycznym Michaelem Brauchli opracowała narracyjną i dotykową formę ich przekazywania dalej.

Koperty z rysunkami są w tysiącach egzemplarzy kopiowane, otwierane i z towarzyszącą im opowieścią przekazywane dalej – w Berlinie, Wilnie, Dreźnie, Montrealu, Marsylii, Warszawie, Antwerpii,… miejscach, o które otarły się drogi życia siedmiorga opowiadających z Hajfy, a których oni sami nie mogą już odwiedzić.

Wspólnie z powstającym w każdym z tych miejscowości nowym zespołem posłańców opracowują adaptację tych siedmiu biografii. W ten sposób publiczność sama staje się ich współposiadaczem i posłańcem, muzeum – punktem tranzytowym, miasto podejmuje zagubione wątki.

Prace powstałe na papierze tworzą wyimaginowaną „mapę myśli” (mindmap). Znany nam z historii mówionej posłaniec staje się dojrzałym narratorem. Za sprawą KEEP ME IN MIND poszukiwania artystyczne przekształcają się w narracyjną interwencję, która stale się wzbogaca i rozwija, nie znając granic.

GŁOSY

„Z dala od wszelkiego wspomnieniowego kiczu i nachalnej retoryki obliczonej na wywołanie współczucia opowieści i świadectwa ocalałych poruszają do głębi – rysunki, które próbują odtworzyć grozę, podobnie jak fotografie z powojnia, które – jak choćby zdjęcie z wyciągu krzesełkowego w Alpach – odzwierciedlają pozorną normalność. Przekonujące wydaje mi się pośrednictwo posłańców wspomnień. (…) Bycia świadkiem nie można odziedziczyć, ale opowieści ocalałych mogą być – z wszystkimi cechującymi je niedoskonałościami – przekazywane dalej i mogą pozostawić po sobie wspomnienia konkretnych ludzi: Keep me in mind”.

DR JENS-CHRISTIAN WAGNER, dyrektor fundacji
Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora

„Odwrócić głaz, który spoczął na umarłych i żywych“.

CHRISTINA FRIEDRICH

„Skrzyżowanie biografii i topografii jako znak rozpoznawczy kontynentu“.

DR BERTHOLD FRANKE, Instytut Goethego, Bruksela